661 314 314

 510 277 035

Godziny Pracy
Pon-Pt
Sob-Nd
7:00 - 18:00
Zamknięte

Zezwolenie na wytwarzanie materiałów niebezpiecznych

W zezwoleniu tym jest między innymi mowa o takich materiałach jak azbest, asfalt, smoła, odpady szklane, gleba i ziemia zawierająca metale niebezpieczne itp.

Program gospodarki odpadami

Określa rodzaj wytwarzanych odpadów, miejsce ich składowania oraz sposób postępowania z nimi. Termin obowiązywania decyzji – do 27 kwietnia 2021 roku.